Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter K.

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Euring1520
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepWatervogels (100)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen water
Kaart van de Knobbelzwaan.