Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter B.

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)

Euring13490
Holenbroederja
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepKleine Bonte Specht-groep (805)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatovervloed holten, nestkasten, dode berken
Kaart van de Bonte vliegenvanger.