Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter R.

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

Euring12430
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepRietvogels (200)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitat(verruigd) overjarig rietland
Kaart van de Rietzanger.