Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter R.

Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)

Euring11390
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepRoodborsttapuit-groep (602)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatstructuurrijke lage vegetaties, ruigten, uitkijkposten (struiken, paaltjes, etc)
Kaart van de Roodborsttapuit.