Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter B.

Blauwborst (Luscinia svecica)

Euring11060
Holenbroedernee
Kwaliteitvrij kritische soort
Natura2000 (broedvogel)broedvogel
Rode lijst-
VogelgroepRietgors-groep (601)
Zeldzaamheid5.001-25.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatnatte ruigten met struiken
Kaart van de Blauwborst.