Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter W.

Witte kwikstaart (Motacilla alba)

Euring10200
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepZwarte Roodstaart-groep (901)
Zeldzaamheid100.001-500.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatkale, open vegetaties, open holten (gebouwen, etc)
Kaart van de Witte kwikstaart.