Terug naar het overzicht van vogelsoorten met de beginletter B.

Boompieper (Anthus trivialis)

Euring10090
Holenbroedernee
Kwaliteitweinig kritische soort
Natura2000 (broedvogel)-
Rode lijst-
VogelgroepGeelgors-groep (702)
Zeldzaamheid25.001-100.000 broedparen in Nederland
Kenmerk habitatopen bos, bosranden, boomgroepen, bomen met open plekken
Kaart van de Boompieper.