Algemene informatie

Beheerder Het Geldersch Landschap

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 80,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken0
Aantal aanvullende bezoeken0
Totale teltijd (uren/minuten)00:00:00
Intensiteit (uren/minuten)00:00:00
Tellers: Geen informatie.

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 52 18 26 20 4 9
Aandeel soorten 100% 35% 50% 38% 8% 17%
Aantal territoria 581 220 155 90 22 22
Aandeel territoria 100% 38% 27% 15% 4% 4%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
72,6 27,5 19,4 11,3 2,8 2,8
Aantal vogelgroepen 15

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's