Algemene informatie

Beheerder Het Geldersch Landschap

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 25,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken0
Aantal aanvullende bezoeken0
Totale teltijd (uren/minuten)00:00:00
Intensiteit (uren/minuten)00:00:00
Tellers: Geen informatie.

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 42 14 16 10 1 2
Aandeel soorten 100% 33% 38% 24% 2% 5%
Aantal territoria 462 168 91 20 1 16
Aandeel territoria 100% 36% 20% 4% 0% 3%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
184,8 67,2 36,4 8,0 0,4 6,4
Aantal vogelgroepen 13

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's