Overige bijzonderheden
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k22&topic=introductie

De gebiedsbegrenzing van Norgerholt (1995)