Overige bijzonderheden
Broedvogelinventarisatie van het Wekeromsche Zand 1999 en een vergelijking met de inventarisatie van 1991. J. Vrielink, G. Sanders.
De gebiedsbegrenzing van Wekeromse zand (1991)