Gebiedsbeschrijving
In 2007 is een broedvogeltelling uitgevoerd in het gebied Brouwerij-Dassenberg. Dit gebied ligt tussen het Aardhuis en de Asselse heide bij Hoog-Soeren.

De gegevens worden momenteel (zomer 2013) bewerkt.
De gebiedsbegrenzing van Brouwerij-Dassenberg (2007)