Algemene informatie

Beheerder

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 600,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken49
Aantal aanvullende bezoeken90
Totale teltijd (uren/minuten)-754:09:59
Intensiteit (uren/minuten)22:44:37
Tellers: GP, MD

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 0 0 0 0 0 0
Aandeel soorten ∞% ∞% ∞% ∞% ∞% ∞%
Aantal territoria 0 0 0 0 0 0
Aandeel territoria ∞% ∞% ∞% ∞% ∞% ∞%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aantal vogelgroepen 0

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's