Gebiedsbeschrijving
In 1994 is een broedvogelinventarisatie uitgevoerd van de zuidelijke helft van het Zuidlaardermeer, inclusief een deel van de bebouwde kommen van Midlaren en Noordlaren.
De gebiedsbegrenzing van Zuidlaardermeer Zuid (1994)