Algemene informatie

Beheerder Kroondomein Het Loo

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 50,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken4
Aantal aanvullende bezoeken0
Totale teltijd (uren/minuten)01:55:00
Intensiteit (uren/minuten)00:02:18
Tellers: GP, HP, MD, ML

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 25 6 11 5 3 6
Aandeel soorten 100% 24% 44% 20% 12% 24%
Aantal territoria 255 12 117 56 54 14
Aandeel territoria 100% 5% 46% 22% 21% 5%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
51,0 2,4 23,4 11,2 10,8 2,8
Aantal vogelgroepen 11

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's