Gebiedsbeschrijving
Heidevelden Gortel betreft alle kleine heidevelden en wildweiden van de boswachterij Gortel van Kroondomein Het Loo. Andere heidevelden van deze boswachterij maken deel uit van een ander telgebied, zoals de Gortelse berg (2003), De Slenk (2004) of Vak 34 (2005).
De gebiedsbegrenzing van Heidevelden Gortel (2005)