Gebiedsbeschrijving
De Doornspijkse heide is een uitgestrekt militair oefenterrein bij 't Harde. Het wordt aan de noordkant begrensd door de spoorlijn Amersfoort-Zwolle, aan de oostkant door de Eperweg naar Tongeren en aan de zuidkant door de Woldbergweg en het landgoed Welna. Aan de westkant grenst de Doornspijkse heide aan de boswachterij Nunspeet (Zandenbos) van Staatsbosbeheer.

Onderzoek
In 2000 is dit gebied ten behoeve van het Atlasproject 1998-2000 bezocht. Daarbij waren door het Bureau Veiligheid van het Artillerie Schietkamp (ASK) beperkingen opgelegd voor het terreinbezoek. In acht bezoeken is dit gebied overdag op broedvogels onderzocht. Daarbij is het kilometerhok-onderzoek voor atlasblok 27-32 uitgevoerd en zijn ook buiten deze hokken zoveel mogelijk broedvogels gekarteerd. De gegevens van dit onderzoek zijn nog niet uitgewerkt.

In 2014 en 2015 wordt dit onderzoek waarschijnlijk herhaald voor de Vogelatlas 2013-2015.

De gebiedsbegrenzing van Doornspijkse heide (2000)