Gebiedsbeschrijving
De begrenzing van dit onderzoeksgebied is ruimer dan de eigendommen van Het Geldersch Landschap, het omvat ook particuliere gronden.
De gebiedsbegrenzing van Klooster Hulsbergen (1998)