Algemene informatie

Beheerder Staatsbosbeheer, particulieren

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 180,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken19
Aantal aanvullende bezoeken16
Totale teltijd (uren/minuten)141:35:00
Intensiteit (uren/minuten)00:47:11
Tellers: AH, GD, GF, GP, HM, HP, JK, MD

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 0 0 0 0 0 0
Aandeel soorten ∞% ∞% ∞% ∞% ∞% ∞%
Aantal territoria 0 0 0 0 0 0
Aandeel territoria ∞% ∞% ∞% ∞% ∞% ∞%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aantal vogelgroepen 0

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's