Algemene informatie

Beheerder Landgoed Tongeren BV

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 505,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken50
Aantal aanvullende bezoeken20
Totale teltijd (uren/minuten)345:50:00
Intensiteit (uren/minuten)00:41:05
Tellers: BD, BT, ED, FB, GP, HP, JK, MD, MP, TV

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 73 20 41 34 5 14
Aandeel soorten 100% 27% 56% 47% 7% 19%
Aantal territoria 3403 1279 889 482 21 114
Aandeel territoria 100% 38% 26% 14% 1% 3%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
67,4 25,3 17,6 9,5 0,4 2,3
Aantal vogelgroepen 16

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's