Algemene informatie

Beheerder Kroondomein Het Loo

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 25,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken0
Aantal aanvullende bezoeken0
Totale teltijd (uren/minuten)00:00:00
Intensiteit (uren/minuten)00:00:00
Tellers: Geen informatie.

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 19 8 6 3 2 0
Aandeel soorten 100% 42% 32% 16% 11% 0%
Aantal territoria 45 19 13 5 3 0
Aandeel territoria 100% 42% 29% 11% 7% 0%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
18,0 7,6 5,2 2,0 1,2 0,0
Aantal vogelgroepen 9

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's