Algemene informatie

Beheerder Kroondomein Het Loo

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 110,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken8
Aantal aanvullende bezoeken14
Totale teltijd (uren/minuten)59:15:00
Intensiteit (uren/minuten)00:32:19
Tellers: GP, HP, JK, MD, ML

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 44 18 19 15 2 3
Aandeel soorten 100% 41% 43% 34% 5% 7%
Aantal territoria 698 284 184 97 3 18
Aandeel territoria 100% 41% 26% 14% 0% 3%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
63,5 25,8 16,7 8,8 0,3 1,6
Aantal vogelgroepen 14

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's