Algemene informatie

Beheerder Kroondomein Het Loo

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 90,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken7
Aantal aanvullende bezoeken7
Totale teltijd (uren/minuten)42:40:00
Intensiteit (uren/minuten)00:28:26
Tellers: BD, GP, HP, JK, MD

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 39 16 18 13 1 3
Aandeel soorten 100% 41% 46% 33% 3% 8%
Aantal territoria 424 155 102 57 1 9
Aandeel territoria 100% 37% 24% 13% 0% 2%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
47,1 17,2 11,3 6,3 0,1 1,0
Aantal vogelgroepen 10

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's