Algemene informatie

Beheerder Kroondomein Het Loo

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 120,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken5
Aantal aanvullende bezoeken9
Totale teltijd (uren/minuten)43:05:00
Intensiteit (uren/minuten)00:21:32
Tellers: GP, HP, JK, MD, ML

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 25 6 11 5 2 5
Aandeel soorten 100% 24% 44% 20% 8% 20%
Aantal territoria 155 8 78 29 26 35
Aandeel territoria 100% 5% 50% 19% 17% 23%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
12,9 0,7 6,5 2,4 2,2 2,9
Aantal vogelgroepen 11

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's