Algemene informatie

Beheerder Kroondomein Het Loo

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 100,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken7
Aantal aanvullende bezoeken6
Totale teltijd (uren/minuten)42:40:00
Intensiteit (uren/minuten)00:25:36
Tellers: GP, HP, JK, MD

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 51 17 24 13 1 8
Aandeel soorten 100% 33% 47% 25% 2% 16%
Aantal territoria 627 191 152 49 1 66
Aandeel territoria 100% 30% 24% 8% 0% 11%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
62,7 19,1 15,2 4,9 0,1 6,6
Aantal vogelgroepen 13

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's