Algemene informatie

Beheerder Kroondomein Het Loo

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 80,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken10
Aantal aanvullende bezoeken3
Totale teltijd (uren/minuten)41:35:00
Intensiteit (uren/minuten)00:31:11
Tellers: GP, HP, JK, MD, RK

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 37 16 16 11 1 3
Aandeel soorten 100% 43% 43% 30% 3% 8%
Aantal territoria 306 108 74 39 1 10
Aandeel territoria 100% 35% 24% 13% 0% 3%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
38,3 13,5 9,3 4,9 0,1 1,3
Aantal vogelgroepen 11

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's