Algemene informatie

Beheerder Staatsbosbeheer

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 32,2 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken6
Aantal aanvullende bezoeken3
Totale teltijd (uren/minuten)32:50:00
Intensiteit (uren/minuten)01:01:10
Tellers: GP, HP, MD

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 0 0 0 0 0 0
Aandeel soorten ∞% ∞% ∞% ∞% ∞% ∞%
Aantal territoria 0 0 0 0 0 0
Aandeel territoria ∞% ∞% ∞% ∞% ∞% ∞%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aantal vogelgroepen 0

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's