Algemene informatie

Beheerder Kroondomein Het Loo

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 80,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken11
Aantal aanvullende bezoeken8
Totale teltijd (uren/minuten)63:55:00
Intensiteit (uren/minuten)00:47:56
Tellers: AH, FB, GP, HP, HPK, JK, MD, ML

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 44 16 19 15 4 5
Aandeel soorten 100% 36% 43% 34% 9% 11%
Aantal territoria 320 112 85 38 15 9
Aandeel territoria 100% 35% 27% 12% 5% 3%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
40,0 14,0 10,6 4,8 1,9 1,1
Aantal vogelgroepen 14

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's