Algemene informatie

Beheerder Kroondomein Het Loo

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 80,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken13
Aantal aanvullende bezoeken8
Totale teltijd (uren/minuten)61:40:00
Intensiteit (uren/minuten)00:46:15
Tellers: GP, HP, JK, MD, ML

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 43 17 18 15 1 6
Aandeel soorten 100% 40% 42% 35% 2% 14%
Aantal territoria 523 154 91 48 1 14
Aandeel territoria 100% 29% 17% 9% 0% 3%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
65,4 19,3 11,4 6,0 0,1 1,8
Aantal vogelgroepen 13

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's