Algemene informatie

Beheerder Kroondomein Het Loo

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 100,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken11
Aantal aanvullende bezoeken16
Totale teltijd (uren/minuten)89:40:00
Intensiteit (uren/minuten)00:53:48
Tellers: FB, GP, GW, HP, JK, MD, ML

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 39 19 15 11 1 2
Aandeel soorten 100% 49% 38% 28% 3% 5%
Aantal territoria 637 317 212 147 1 20
Aandeel territoria 100% 50% 33% 23% 0% 3%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
63,7 31,7 21,2 14,7 0,1 2,0
Aantal vogelgroepen 13

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's