Algemene informatie

Beheerder Kroondomein Het Loo

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 30,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken0
Aantal aanvullende bezoeken0
Totale teltijd (uren/minuten)00:00:00
Intensiteit (uren/minuten)00:00:00
Tellers: Geen informatie.

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 23 10 7 6 0 1
Aandeel soorten 100% 43% 30% 26% 0% 4%
Aantal territoria 101 40 16 9 0 1
Aandeel territoria 100% 40% 16% 9% 0% 1%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
33,7 13,3 5,3 3,0 0,0 0,3
Aantal vogelgroepen 8

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's