Algemene informatie

Beheerder gemeente Epe, gemeente Heerde

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 171,5 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken0
Aantal aanvullende bezoeken0
Totale teltijd (uren/minuten)00:00:00
Intensiteit (uren/minuten)00:00:00
Tellers: Geen informatie.

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 58 18 29 20 4 12
Aandeel soorten 100% 31% 50% 34% 7% 21%
Aantal territoria 411 104 114 60 23 56
Aandeel territoria 100% 25% 28% 15% 6% 14%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
24,0 6,1 6,6 3,5 1,3 3,3
Aantal vogelgroepen 16

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's