Algemene informatie

Beheerder gemeente Epe

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 50,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken0
Aantal aanvullende bezoeken0
Totale teltijd (uren/minuten)00:00:00
Intensiteit (uren/minuten)00:00:00
Tellers: Geen informatie.

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 35 12 16 11 1 3
Aandeel soorten 100% 34% 46% 31% 3% 9%
Aantal territoria 483 142 73 30 1 11
Aandeel territoria 100% 29% 15% 6% 0% 2%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
96,6 28,4 14,6 6,0 0,2 2,2
Aantal vogelgroepen 11

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's