Algemene informatie

Beheerder Het Geldersch Landschap, particulieren

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 100,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken0
Aantal aanvullende bezoeken0
Totale teltijd (uren/minuten)00:00:00
Intensiteit (uren/minuten)00:00:00
Tellers: Geen informatie.

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 60 16 29 22 1 10
Aandeel soorten 100% 27% 48% 37% 2% 17%
Aantal territoria 528 133 114 56 1 23
Aandeel territoria 100% 25% 22% 11% 0% 4%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
52,8 13,3 11,4 5,6 0,1 2,3
Aantal vogelgroepen 18

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's