Algemene informatie

Beheerder Het Geldersch Landschap

Oppervlakteverdeling

Totale oppervlakte 27,0 hectare

Onderzoeksintenstiteit

Aantal volwaardige bezoeken0
Aantal aanvullende bezoeken0
Totale teltijd (uren/minuten)00:00:00
Intensiteit (uren/minuten)00:00:00
Tellers: Geen informatie.

Broedvogelbevolking

Uitleg over thema's
Totaal Holen-
broeders
Kwaliteit Zeld-
zaam-
heid
Natura
2000
Rode
Lijst
Aantal soorten 47 7 18 14 3 9
Aandeel soorten 100% 15% 38% 30% 6% 19%
Aantal territoria 321 13 71 40 7 19
Aandeel territoria 100% 4% 22% 12% 2% 6%
Broedvogeldichtheid
(territoria/10 hectare)
118,9 4,8 26,3 14,8 2,6 7,0
Aantal vogelgroepen 14

Resultaten en analyse

Uitleg over thema's