Gebiedsbeschrijving
Het bosreservaat is in 1995 ingesteld en 43,8 ha groot. Vóór die tijd was er ook al een terughoudend beheer.

Onderzoek
http://www.bosreservaten.wur.nl/NL/Nederlandse+Bosreservaten/Gelderland/Tongerense+Hei/

Overige bijzonderheden
In 1989 is een broedvogelkartering uitgevoerd door P. Schermerhorn. In 1988 was er een kartering gestart maar deze werd na vier bezoeken afgebroken, waardoor van de zomervogels toen geen gegevens zijn verzameld.
De gebiedsbegrenzing van Tongerense heide bosreservaat (1999)