In de omgeving van Epe en Heerde zijn verschillende bos- en natuurgebieden op broedvogels geïnventariseerd. De tellingen geven inzicht in aantal soorten, aantal territoria en de verspreiding.

Gebieden
Soorten
Thema's