Welkom op “Vogels van de Veluwe”
De Veluwe omvat méér dan alleen uitgestrekte bossen en heidevelden. De flanken van de Veluwe kenmerken zich door een kleinschalig, halfopen landschap met landgoederen, cultuurgrond, houtwallen, beken en verspreide bebouwing. Aansluitend vinden we open weidegebieden met weteringen en de uiterwaarden van rivieren zoals de IJssel.

De Veluwe en het IJsseldal zijn bijzonder rijk aan vogels. In de gemeenten Epe en Heerde worden al jarenlang vogel-gegevens verzameld door leden van de vogelwerkgroep KNNV Epe-Heerde.

Deze website brengt de vogelrijkdom van Noord-Veluwse vogelgebieden in beeld, om te beginnen met name die in het gebied Epe-Heerde. Belicht wordt de betekenis voor vogels die hier broeden, doortrekken en overwinteren.

Heeft u opmerkingen of suggesties? Verzend een bericht!

Gert A.H. Prins (vogelgegevens)
Hendrik A.W. Prins (website)
Bekijk ook het colofon.

Agenda
Er zijn geen items gevonden.
Twitter #vogelatlas